Kaszap István Kollégium - Szent József Templom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kaszap István Kollégium

Kollégium
 
 
 

Kaszap István Kollégium

6722 Szeged, Jósika utca 33.

P. Hess István SJ (koll.ig)
tel.: +36 30/465-7557
email: hess.sj@gmail.com

 

A kollégiumi közösség létrehozásának vágya a Szent József templomban szerda esténként találkozó egyetemista és fiatal dolgozók hittanos csoportjában született meg 2008 őszén. A közösség tagjai méltán remélhetik, hogy a kollégium lelki és tanulmányi segítséget jelent számukra, és ugyanakkor elősegíti a szabadidő és a közösségi élet aktívabb megélését.

Jelleg: keresztény értékek alapján működő egyetemista közösség.
Kiknek: Egyetemista fiúk és lányok
Létszám: 22+4 fő
Helyszín: A Jósika utcai épület 1, 2. és 3. emelete (22 fő), valamint a Kálvária sgt. 16. sz. lakás (4 fő)
Elhelyezés: 14 fő számára 1 személyes szobában, 4 fő számára közös bejáratú osztott szobákban, 4 fő számára közös külön fürdőszobás szobában. 4 fő a Kálvária sgt. 16. sz. alatt.  
Ráhangolódás: szeptember hónap
Szerződéskötés és házszabály tudomásul vétele: Beköltözés előtt (a szerződés egy évre szól, az itt nem tartózkodás idején kizárólag nyáron, ha valami nyomós ok nincsen, fél árat fizetnek a bentlakók a fenntartásért)
Beköltözés:  szeptember 1-től (szükség esetén korábban).  
Bérleti díj: 22
.000 ill. 25.000 Ft/fő (+ 22.000 ill. 25.000 Ft kaució szerződéskötéskor)
Befizetés módja a továbbiakban: folyószámlára hó 10.-ig
Felelős személyek:
Hess István SJ - Koll. igazgató; a lakók által választott közösségi vezető;
Internet használat: élő internet kapcsolat (Wifi) a szobákban
Mosás: a mosókonyhában két mosógép áll rendelkezésre
Étkezés: teakonyha használat és főzőkonyha

Törekvéseink a 5. év során:
- együttműködés közösségi feladatokban és programokban (a ház tisztán és rendben tartásában feladatvállalás)
- a szentignáci lelkiség és szellemiség megismerése
- heti egy összejövetelen való részvétel
- közös ima, vacsora, beszélgetés
- kirándulások, lelki-napok
- 4-6 hetenként lehetőség a találkozásra valamelyik felelős személlyel (emberi-lelki kísérés)
- havonta kollégiumi szentmise

- szociális program indítása


H Á Z I R E N D
A házirend a lakók életrendjének szabályait foglalja össze

1 A be- és kiköltözés rendje

1. A Házba felvételt nyertek a beköltözés időpontjáról és egyéb feltételeiről - a "Jezsuita Kollégium Szerződés" aláírásával egyidejűleg - tájékoztatást kapnak.
2. A beköltözéssel kapcsolatos teendőket - szerződéssel, befizetésekkel, aláírásokkal stb. - a Ház új lakójának legkésőbb a beköltözés napján kell elvégeznie a JTMR (jezsuita rend) képviselőjével.
3. A lakó részére biztosított eszközök (kulcsok, lámpa, stb.) - átvétele személyi lapon történik. Ezekért az eszközökért a lakó kauciót fizet és anyagilag felelős.
4. A Ház tagjai - a bérbeadó engedélyével - magukkal hozhatják a házba a tanulást és szórakozást szolgáló elektromos és elektronikus berendezéseiket.
5. A kiköltözőnek a Ház irodájában kell jelentkezni elszámolásra.
6. A személyesen átvett (kölcsönzött) tárgyak visszaszolgáltatása legkésőbb a kiköltözését megelőző napig történik. Akinek bármilyen tartozása van, azt köteles a kiköltözését megelőző napig kiegyenlíteni.
7. Határidőn túli kiköltözés esetén a túllépés idejére a kollégiumi díj kétszeresének megfelelő díjat kell fizetni.

2. A bentlakás feltételei, a ház rendje
1. Eltávozás esetén a tagok kötelesek a személyesen és közösen használt elektromos berendezéseket, világításokat kikapcsolni; szobájukat, az épület bejáratait és a kaput bezárni.
2. A szobák önálló díszítése, dekorációja az ott lakók ízlését, kulturáltságát és személyiségét tükrözi. Lakó sem a szobában, sem a fürdőszobában, és semmilyen közösségi helyiségben nem jogosult maradandó, illetve visszafordíthatatlan változásokat végrehajtani. Nem jogosult a falra plakátokat, stb. ragasztani, vagy bármilyen módon kárt okozni a falakban, a beépített szekrényekben illetve az ajtókban.
3. A Ház egész területén csak kulturált magatartás engedhető meg. A tagoktól joggal elvárt a keresztény értelmiséget jellemző figyelmes udvarias magatartás, egymással szembeni kölcsönös megbecsülés, tisztelet és tapintat.
4. A tagoknak magatartásukkal, viselkedésükkel biztosítaniuk kell a zavartalan tanulás és pihenés feltételeit. Ennek érdekében mellőzni kell minden nagy zajt okozó berendezés működtetését, hangoskodást.
5. A kollégiumi közösség a ház 1, 2. és 3. emeletét használja, ez tartozik szervesen a lakók életteréhez. Ezenkívül használhatják a kápolnát egyéni vagy közösségi imára. Az alagsorban lévő mosodát pedig szükség szerint. Minden más tér használata előzetes egyeztetés alapján történik.

3. A Ház tulajdon védelme

1. A Ház vagyonának megóvása minden kollégiumi tag kötelessége. Károkozás esetén kártérítést kell fizetni.
2. A lakószobák és közösségi helységek állapotáért, leltári tartozékaiért, a berendezések szakszerű használatáért a tagok anyagi felelősséggel tartoznak. Az éghető berendezéseket és tárgyakat (papírok, könyvek, ruhák, bútorok stb.) és a tűzveszélyes berendezéseket (elektromos eszközök, stb.) a tűzvédelmi előírások szerint kell elhelyezni.
3. A szobák és egyéb helyiségek elektromos vezetékeit megbontani, világítási, fűtési és vízszolgáltatási berendezéseit átalakítani, leszerelni vagy áthelyezni szigorúan tilos! Minden lakó részére kötelező a tűzrendészeti és biztonságtechnikai szabályok betartása.
A közterületekről berendezési, vagy egyéb tárgyakat elvinni, vagy áthelyezni még ideiglenesen is tilos! A kollégiumból köztulajdonú tárgyakat, eszközöket elszállítani nem szabad.
4. A kollégium épületében, berendezéseiben előforduló károkat, hibákat azonnal be kell jelenteni a JTMR felelősének, ill. rögzíteni kell a hibabejelentő füzetben.

4. Tisztaság-egészségügyi ellátás

1. A lakók takarítják a közösségi tereket és lakószobákat és ürítik a szobai szeméttartókat. Mindenkinek saját kötelessége az általa használt szennyes edények elmosása. A lakók kötelesek a közös helyiségeket, konyhát, lépcsőházat tisztán tartani. Megszervezik a kuka kihelyezését a szemétszállítási napokon. Ezek megszervezéséért a közösség által választott vezető felel.
2. Mosás az alagsorban lévő mosodában lehetséges. A mosoda használata és annak tisztán tartása közös felelősség. A lakók maguk biztosítják a mosáshoz szükséges anyagokat. A gép, víz, csatorna és villany használatért hozzájárulás fizetendő beköltözés előtt elfogadott szóbeli megegyezés szerint.
3. A tagok kötelessége a közegészségügyi-, a tűz- és balesetvédelmi szabályokban előírt szobarend kialakítása és fenntartása.
4. Élelmiszer csak a kijelölt helyen tartható (hűtőgépek, kamra).
5. A szobákban főzni, ételt melegíteni szigorúan tilos!
6. Lakók saját ágyneműt használnak - JTMR paplant párnát és egy pokrócot biztosít.
7. Lakó saját edényeket használhat, JTMR a leltárba vett alapvető edényeket biztosítja konyhai használatra.
8. A Ház lakóinak egészségügyi ellátásra - az érvényes szabályozások betartásával - az illetékes háziorvosnál kell jelentkezni. Lázas, fertőzőgyanús betegség esetén tájékoztatni kell a JTMR megbízottját.
9. A környezetvédelem és a kollégium anyagi fenntarthatósága érdekében mindenki vállalja a fűtés, meleg víz, világítás stb. felelős használatát.

5. Közösségi élet
1. Lakók számára meghatározó idők a közösségi programok. Mindenki részére fontos a részvétel, hogy a közösség erősödjön, és közös tapasztalatokat szerezzen.
2. Lakók igénybe vehetik a jezsuita atyák és munkatársaik segítségét lelki vagy más jellegű nehézségeik és keresésük idején.
3. A bentlakók a többi bérlővel és a házat időnként más célból látogató emberekkel igyekeznek jó kapcsolatot ápolni.
4. Vendéglátás a JTMR felelőssel történő egyeztetés alapján történik.

·  A dohányzás az épületben TILOS!

 
 
Keresés
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz